Early Bird Badge

Ansvarsfraskrivelse (disclaimer)

Hensigten med Byens-håndværker.dk er i så vidt muligt omfang at hjælpe brugerne til at finde en god lokal håndværker, nemt og hurtigt. Vi tilstræber at websitet altid har ajourførte oplysninger om alle håndværkere, men vi fraskriver os ethvert ansvar for ukorrekte oplysninger.

 

Tab eller skade

Byens Brancher fraskriver sig ethvert ansvar overfor tab eller skade – såvel direkte som indirekte – der måtte opstå som følge af brugen af websitet. Det gælder både brugerne af websitet samt håndværkerne som er listet.

 

Ligeledes gælder det, at:

  • Byens-håndværker.dk og hele dens indhold er leveret uden nogen form for garanti. Dette gælder ligeledes indhold fra indholdsleverandører og samarbejdspartnere, der forefindes på denne server.
  • Ethvert link til tredjemands-server er uden ansvar for os, ligeledes er indholdet eller pålideligheden af siderne, der linkes til.
  • Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter fra denne server, sker på brugerens eget initiativ og ansvar. Alt materiale under domænet www.byens-håndværker.dk tilhører ophavsretligt Byens Brancher ApS.

 

Print af materiale

Der kan frit printes materiale til eget ikke kommercielt brug på følgende betingelser:

 

  • Alle dokumenter skal printes hele og uden ændringer.
  • Materialet er udelukkende til eget brug.

 

Indhold og anmeldelser

Håndværkerne har selv ansvaret for til enhver tid, selv at holde sin profil opdateret ved login på kundecenteret. Vi gør vores yderste for at sikre, at alle informationer på Byens-håndværker.dk altid er så akkurate og præcise som muligt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skade og følgevirkninger ved brugen af Byens-håndværker.dk.

 

Synspunkter, indhold og anmeldelser udtrykt af både brugere og håndværkere er forfatterens og ikke nødvendigvis Byens Brancher ApS’s officielle holdning. Vi gør vort yderste for at overvåge indhold og anmeldelser på websitet, men vi tager intet ansvar for håndværkernes indhold eller brugernes anmeldelser. Skulle der på trods af overvågningen forekomme indhold eller anmeldelser, som er stødende eller på anden måde i strid med lovgivning, etik eller vores retningslinjer, modtager Byens Brancher gerne informationer om pågældende indlæg.

 

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er ikke at omgå gældende dansk ret eller at fraskrive os ansvar i tilfælde, hvor ansvar efter gældende dansk ret ikke kan fraskrives.

 

Byens Brancher ApS